10 December 2010

Anak Laki-Laki atau Perempuan

Rating:★★★★★
Category:Other
Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.

(QS. Asy-Syura: 49-50)

2 comments:

  1. Jfs :)

    Apakah sang calon anak akan segera hadir? :)

    ReplyDelete